Sitemap

Mosselsouper 2017

Betalingen gebeuren op voorhand op het rekeningnummer BE08 9796 3262 5113 met vermelding van naam + bestelling. Gelieve dit te doen vóór zaterdag 4 februari! De mosselsouper vindt plaats op zaterdag 11 februari.

Info Naam:

E-mailadres:

Bestelling Wij hebben het genoegen mee aan tafel te schuiven om:

En hadden graag het volgende besteld:
Porties grote mossel:
grote portie mosselen + frietjes
18 EUR
Porties kleine mossel:
kleine portie mosselen + frietjes
15 EUR
Porties grote kip:
grote portie kip + frietjes
12 EUR
Porties kleine kip:
kleine portie kip + frietjes
10 EUR

Dit is een nieuwe bestelling
Dit is een wijziging van een bestaande bestelling


Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg