Sitemap

Mosselsouper 2018

De mossels zijn besteld en onderweg. Wij verwachten jullie op zaterdag 17 maart in Elcks Thuys. Wees wellekome om 17u30, 19u00 of 20u00 naargelang wat jullie aanduidden. Vergeet niet te betalen op BE08 9796 3262 5113!

Smakelijk!
Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg