Sitemap

Lid- en kampgeld

Sommige ouders vragen zich af hoeveel het lid- en kampgeld bedraagt en op welk rekeningnummer ze dit moeten storten. Daarom hier nog eens een overzichtje:

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt €55.00 voor het eerste kind, €51.00 voor het tweede en €49.00 voor het derde kind (en alle volgende kinderen). Voor leiding bedraagt het lidgeld €32.00. Jawel, ook leiding betaalt lidgeld!

Kampgeld

  • Kapoenen: €90.00
  • Welpen: €110.00
  • Toto's: €135.00
  • Jong-givers: €150.00
  • Givers: €150.00
  • Jins: TBD
  • Leiding: €5 per dag aanwezig, voorkamp is gratis, nakamp niet

Lid- en kampgeld dient gestort te worden op BE08 9796 3262 5113, met vermelding van voornaam, naam en tak

Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg