Sitemap

Frequently Asked Questions

Op deze pagina kunnen jullie veel gestelde vragen lezen. Indien uw vraag er niet tussenstaat, kan u met het contactformulier uw vraag stellen aan de groepsleiding.


Hoe word ik lid van Scouts Mariaburg?

Lid worden van Scouts Mariaburg kan je pas vanaf je in het 1e leerjaar zit. Je moet dus geboren zijn voor 31 december 2012. Meer informatie vind je hier: 'k wil erbij!


Bij welke tak hoor ik thuis?
Kapoenen: 1ste en 2de leerjaar (6-8 jaar)
Welpen: 3de en 4de leerjaar (8-10 jaar)
Toto's: 5de en 6de leerjaar (10-12 jaar)
Jong-Givers: 1ste en 2de middelbaar (12-14 jaar)
Givers: 3de-4de-5de middelbaar (14-17 jaar)
Jins: 6de middelbaar (17-18 jaar)

Wat is het adres van de scouts?

Frans Standaertlei 48
2180 Ekeren


Bij wie kan ik terecht met vragen?

Voor antwoorden op al uw vragen die verband houden met de takken kan u bij de takleiding terecht.

Indien uw honger dan nog niet gestild is, of u heeft een vraag waarmee u niet naar hen kan stappen, klop dan eens aan bij de groepsleiding. Wij zoeken graag een antwoord op al uw vragen.


Hoeveel bedraagt het lidgeld?

Het lidgeld bedraagt:

55 euro voor het eerste kind
51 euro voor het tweede kind
49 euro voor het derde en alle volgende kinderen

Meer informatie vindt u ook hier.


Waar gaat het lidgeld naartoe?

Met het lidgeld betaal je voornamelijk het inschrijvingsgeld bij het verbond. Daardoor ben je automatisch verzekerd via Scouts en Gidsen Vlaanderen. Een klein deel hiervan gaat naar de werking van Scouts en gidsen Vlaanderen.

Al de rest is een bijdrage aan de werking van onze groep zelf. Hiermee kunnen we knutselmateriaal, speelgerief, stafkaarten enzo aankopen. Een ander deel gaat naar het onderhoud van de lokalen, nl. huur, verwarming, water, elektriciteit...


Lidgeld storten?

Het lidgeld dient gestort te worden op de volgende rekening:

IBAN: BE08 9796 3262 5113 (BIC: ARSP BE 22) 

met vermelding van voornaam, achternaam en tak 


Hoe contacteer ik de (groeps)leiding?

Alle takken hebben een eigen e-mail adres:

Kapoenen: [email protected]
Welpen: [email protected]
Toto's: [email protected]
Jong-Givers: [email protected]
Givers: [email protected]
Jins: [email protected]

Groepsleiding: [email protected]

Als je de leiding persoonlijk wilt contacteren kan je hun adres en telefoonnummer op de achterkant van de toeter (het programmaboekje) vinden.


Wanneer is het scouts?

Normaal gezien is het scouts op zondag tussen 14.00 en 17.00 in onze lokalen.

Maar uitzonderingen bevestigen de regel, kijk daarom altijd in Den Toeter.
De Jins hebben niet echt vaste uren, zij regelen dit onderling met hun leiding.


Wanneer gaan wij op kamp?

Normaalgezien vinden de kampen plaats in de eerste twee weken van juli.
Gewoonlijk gaan de kapoenen van 6 tot 11 juli,
de welpen van 3 tot 11 juli
en de toto's van 1 tot 11 juli.
Deze drie takken delen een groot terrein.
De kleinsten slapen in gebouwen en de toto's die al wat ouder zijn slapen in tenten aan het gebouw.

De Jong-Givers en de Givers gaan normaal van 1 tot 14 juli op kamp.
De Jins gaan elk jaar op buitenlands kamp. Daardoor kan hun kamp tussen 1 en 20 juli vallen.

Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg Scouts Mariaburg